About Opensalts.dk To frontpage In Danish  In Danish, please
About Opensalt.dk
Links and literature
Opensalt.dk holds now 3192 opensalt totaly Back to frontpage

Literature list:

PRESSED GLASS SALT DISHES of the LACY PERIOD 1825 - 1850" af Neal (Neal)

"The OPEN SALT Compendium" af Sandra Jzyk og Nina Robertson (TOSC)

"5,000 Open Salts A Collector's Guide" af William Heacock og Patricia Johnson (H&J)

"Dansk presset glas 1850 - 1950" af Michael Bloch (DPG)

"Dansk Glas 1828 - 1925" af A. Larsen, P. Riismøller og Mogens Schlüter (DG)

"Fyns Glasværk" Mogens Schlüter og Jan Kock (FG)